Missie en visie

Het team van Educatief Centrum de Vorsenpoel werkt constant aan de ontwikkeling vanuit een gezamenlijke missie en visie. De wereld om ons heen verandert sterk en vraagt steeds andere, nieuwe dingen van mensen. Daarom geven wij de kinderen op onze school graag de ruimte om zich te ontwikkelen. Dat kan in letterlijke zin opgepakt worden als je kijkt naar de pas opnieuw ingerichte ruimte rondom onze school en de ruime klaslokalen. Maar ook in ons onderwijs en ons handelen bieden we de kinderen deze ruimte om zich naar eigen kunnen te ontwikkelen. 
Met de veranderende wereld verandert ook ons onderwijs. Daarom werken leerkrachten ook doorlopend aan hun eigen ontwikkeling. Dit gebeurt door teamtrainingen, studiedagen of door het volgen van individuele cursus of studie. Op de Vorsenpoel zijn het dus niet alleen de kinderen die leren!