Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van Educatief Centrum de Vorsenpoel is ook dit jaar weer zeer actief om de school te ondersteunen bij de ontwikkelingen die de school doormaakt. De samenstelling van deze raad is dit schooljaar weer enigszins gewisseld. Hieronder stellen de leden zich graag aan u voor:


Claudia van Hal  (de Vorsenpoel, 2e jaar MR)


Mijn naam is Claudia van Hal en ik ben de moeder van Tije (groep 5R) en Siebe (groep 1-2RH). 

Sinds juni 2020 ben ik betrokken bij de MR. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als ambulant (ouder)begeleidster. 

Vanuit mijn achtergrond en mijn passie voor ontwikkeling en onderwijs wil ik graag meedenken over het beleid en het leerklimaat op school. 

Samenwerken en een fijne schooltijd voor de leerlingen, daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen! 

Ik hoor het graag wanneer er onderwerpen leven onder de leerlingen en ouders.

 Ilse van Gaal (TOP groep, 3 jaar MR)  

Ik ben Ilse van Gaal, moeder van Guusje uit de TOP-groep. Schooljaar 2021-2022 is voor mij het derde jaar dat ik deelneem aan de MR. Het is van groot belang dat ieder kind een fijne schooltijd heeft, een plek waar hij of zij zichzelf kan zijn en kan leren op niveau. Als ouder vind ik het fijn betrokken te zijn bij het onderwijsleerproces van kinderen, mee te mogen denken aan onderwijsverbeteringen en vanuit het positieve en ook kritisch oogpunt mijn stem te laten horen.

Kim Poot-Denteneer (de Vorsenpoel, 2e jaar MR)

                                                                                                              

Mijn naam is Kim Poot Denteneer, moeder van Matthijs (2011) en Jinthe (2012). Ik neem deel aan de MR met de bedoeling de komende jaren actief mee te denken over allerlei ontwikkelingen binnen de school. Mochten er onderwerpen leven onder ouders waar de MR wat in kan betekenen, dan spreek me gerust aan!

Image.png

Arnoud van der Meijden (1e jaar MR)

Hoi, ik ben Arnoud van der Meijden trotse vader van 2 dochters. Lotte (14) die de Vorsenpoel inmiddels verlaten heeft en Sofie (9) die in de topgroep middenbouw zit. In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam in de financiële dienstverlening. Via de MR wil ik graag mijn steentje bijdragen, door mijn scherpe en kritische blik wil ik de ontwikkelingen en de processen binnen school ondersteunen waar nodig om tot een optimaal leerklimaat te komen. Voor ideeën en suggesties sta ik altijd open.

Afbeelding met persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving
 

Steffi van de Wassenberg (de Vorsenpoel, 3e jaar MR)

 
Ik ben Steffi van de Wassenberg. Dit is mijn vierde schooljaar dat ik werkzaam ben bij Educatief centrum de Vorsenpoel. Ik ben de leerkracht van groep 7SR op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik vind het leuk en interessant om me bezig te houden met de ontwikkelingen binnen onze school. En hoop daar een goede bijdrage aan te kunnen leveren. 

Hilde Spitters (de Vorsenpoel, 4e jaar MR)

Hoi, ik ben Hilde Spitters en al ruim 8 jaar werkzaam op basisschool de Vorsenpoel. Dit schooljaar sta ik in groep 4.  In de MR worden allerlei zaken besproken, deze hebben vooral met de schoolontwikkeling te maken. Als lid van de MR vind ik het leuk om mee te denken. Positief en betrokken zijn wel eigenschappen, die bij mij passen. Maar soms moeten wij in de MR ook kritisch zijn en bespreken wij wat er leeft bij ouders en collega’s. Dit alles om te zorgen dat de “dingen goed gaan” op school. 

Shalima van Uitert Von Harenberg (TOP groep, 3e jaar MR)

Mijn naam is Shalima van Uitert Von Harenberg. Ik ben inmiddels al zo’n 20 jaar werkzaam op voorheen SBO De Maremak, nu de TOP groep genaamd. Op dit moment ben ik leerkracht van de schoolverlaters groep. Ik zit in de personeelsgeleding van de MR omdat ik graag de ontwikkeling van de school volg en daarin actief wil meedenken samen met ouders, met als doel de sfeer en kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren.

Liesbeth de Rooij (JKG, 1e jaar MR)

Mijn naam is Liesbeth de Rooij. Inmiddels werk ik 13 jaar op voorheen SBO DE Maremak, nu Jonge Kind Groep, een groepsarrangement van het samenwerkingsverband. Ik heb als afgevaardigde van het personeel zitting genomen in de MR omdat ik graag betrokken wil zijn bij schoolontwikkelingen. Ik vind het belangrijk dat iedereen, zowel kinderen, ouders als personeel zich prettig voelt bij ons op school. Daar zet ik me graag voor in.