Groepen

In het gebouw van educatief centrum de Vorsenpoel zijn 17 groepen gehuisvest:
  • 13 reguliere groepen van basisschool de Vorsenpoel;
  • 4 groepen voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Deze groepen vallen onder verantwoording van SBO de Maremak.

Beide teams werken nauw samen, zodat kennis gedeeld kan worden en wij het hoogst mogelijke zorgnivean verkrijgen op beide scholen.