Het team van educatief centrum de Vorsenpoel werkt constant aan de ontwikkeling van een gezamenlijke missie en visie. Gebruikmakende van de piramide van Daniel Kim zijn alle bouwlagen concreet uit gewerkt: