We werken volgens het leerstofjaarklassen systeem. In principe zijn alleen de groepen 1 en 2 heterogeen samengesteld. We stimuleren de leerlingen om zelfstandig te werken en leren ze leren. Dit doen we door vanaf groep 1-2 al te werken met een takenbord, dat later over gaat in dag- of weektaken. We gebruiken in alle groepen een verkeerslicht (of een vorm van een verkeerslicht) om kinderen te leren eerst zelf hun probleempjes op te lossen en pas later hulp te vragen aan de leerkracht. We stimuleren een juiste taak- en werkhouding. We streven naar een goed evenwicht tussen de cognitieve, creatieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling, door afwisselend tijd te besteden aan deze onderdelen, maar ook door ze bij de verschillende activiteiten samen te benutten. Bij techniek en handvaardigheid bijvoorbeeld worden deze ontwikkelingspunten tegelijk gebruikt. We maken gebruik van een professioneel systeem van leerlingbegeleiding. Een uitgebalanceerd leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen is de basis van onze leerlingenzorg. Hierdoor kunnen we goed omgaan met verschillen tussen leerlingen (adaptief onderwijs).