Voor het toekennen van extra verlof hanteren wij de regels zoals die door de wet op de leerplicht gesteld zijn. Extra verlof mag verleend worden om de volgende redenen:
  • Medische noodzaak (bv. bezoek specialist)
  • Overlijden bloed- en aanverwanten
  • Huwelijk bloed- en aanverwanten
  • Verhuizing (bv. voor een kennismakingsbezoek aan nieuwe school)
  • 25-40-50-60 jarig ambts- en huwelijksjubilea van bloed en aanverwanten
  • Viering van religieuze en nationale feest- en gedenkdagen voor leerlingen uit andere cultuurgroepen (max. 1 dag per viering)
  • Indien er geen vakantie gezinsvakantie mogelijk is in één van de schoolvakanties (max. 10 dagen)
  • Indien een gezinslid is gehandicapt en aangewezen is op aangepaste accomodatie buiten de vakantieperioden
  • Andere gewichtige omstandigheden (ter beoordeling van de directeur)
U kunt extra verlof aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen en in te leveren bij onze administratie. De directeur zal uw aanvraag beoordelen en het verlof wel of niet toekennen. Als het verlof niet wordt toegekend neemt de directeur contact met u op.

Klik HIER om een verlofformulier te kunnen printen.

Graag op papier inleveren bij de administratie of bij de directeur.