Onze school is gezond

 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden en sociale veiligheid. De aanvraag voor dit deelcertificaat is natuurlijk een rechtstreeks gevolg van onze inspanningen rondom ons pedagogisch klimaat. Met School Wide Postive Behaviour Support (PBS) willen wij een veilige schoolomgeving neerzetten waar ieder kind, leerkracht of ouder zich thuis voelt. Het toekennen van dit deelcertificaat is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Gezonde voeding
Op 8 mei 2017 maken we een start met ons nieuwe themacertificaat: gezonde voeding. Vanaf die dag drinken kinderen alleen nog water op school en wordt er als tussendoortje fruit gegeten. Voor traktaties bij verjaardagen en feestdagen blijft ons beleid ongewijzigd: we stimuleren een gezonde tractatie, zonder daarbij een verplichting op te leggen. Heeft u ideeën nodig voor een gezonde tractatie, dan kunt u op een van de onderstaande links klikken:

Klik hier voor het tractatie boek van het centrum gezonde voeding
Klik hier voor de tractatiemap van de GGD