Gedragsverwachting "lopen naar de gym"

De eerste ruimte binnen PBS ging over het lopen naar de gymzaal. Bij de kleuters hebben we dit gebruikt om aan te geven wat we verwachten als de kleuters naar de speelzaal binnen ons schoolgebouw lopen.
We hebben bij deze ruimte 2 foute filmpjes gemaakt en één goede film.
Klik hier voor het foute filmpje voor de onderbouw.
Klik hier voor het foute filpmje voor de bovenbouw.
Klik hier voor de goede film.
In onderstaande matrix kunt u zien welke gedragsverwachtingen we daarbij omschreven hebben:
kernwaarde   gedragsverwachting