Voor de zomervakantie van 2017 hebben we de ruimte "buiten de klas" afgerond.
Bij deze ruimte zijn ook weer 2 filmpjes gemaakt die laten zien hoe het niet moet en een filmpje dat laat zien hoe het wel hoort.
Klik hiervoor het foute filmpje voor de onderbouw.
Klik hier voor het foute filmpje voor de bovenbouw.
Klik hier voor het goede filmpje.
We hebben bij deze ruimte de onderstaande gedragsverwachtingen geformuleerd. Zodra de pictogrammen klaar zijn, zullen ze in de matrix erbij gezet worden.
 
 Kernwaarden     Gedragsverwachting