Voordat een ruimte in gebruik genomen wordt, wordt gemeten hoe vaak het gewenste gedrag achterwege blijft. Als de ruimte voldoende is ingeoefend wordt dezelfde meting nogmaals uitgevoerd. We verwachten een sinificante stijging te zien van het gewenste gedrag.
In onderstaande grafieken kunt u de resultaten van de metingen aflezen. Voor het lopen naar de gym hebben we een splitsing gemaakt tussen de groepen 1-2 (zij gaan naar de gymzaal in de school) en de groepen 3 t.m. 8 (zij gaan naar de gymzaal buiten de school).

Lopen naar de gym groepen 1-2

Lopen naar de gym groep 3 t.m. 8

in de klas