schoolgids2017-2018 testpagina

Schoolgids 2019-2020

In 2019-2020 kent onze schoolgids een andere opzet. De gids zelf bevat minimale informatie, maar door door te klikken of een QR code te scannen kan meer informatie opgevraagd worden.

Klik hier voor de schoolgids 2019-2020

Hieronder staan een aantal documenten waar naar verwezen wordt in de schoolgids. U kunt deze documenten vanuit de schoolgids openen.

hoofdstuk 2: algemene informatie.
hoofdstuk 3: visie en missie.
hoofdstuk 4.2: EDI
hoofdstuk 6.1: Onderwijs in groep 1-2
hoofdstuk 6.2: Onderwijs in groep 3-8
Hoofdstuk 7: Ondersteuningsprofiel
Hoofdstuk 7.3: doelen passend onderwijs
Hoofdstuk 7.5: doublure en 4e kwartaals kinderen
Hoofdstuk 7.6: Protocol advisering
Hoofdstuk 8.3: tevredenheidsonderzoek
Hoofdstuk 9.1: Ouderportaal
Hoofdstuk 9.7: Klachtenregeling
Hoofdstuk 9_9: medisch handelen
Hoofdstuk 9.10: Pestprotocol