Privacy statement

Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Door op onderstaande link te klikken komt u in een document waarin ons bestuur aangeeft welke gegevens er worden vastgelegd en op welke manier wij ervoor zorgen dat wij voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan het opslaan van gegevens.

Klik hier voor het privacy-statement.