Leerlingenraad

Onze school kent een leerlingenraad met vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. Deze raad vergadert eens in de twee weken, samen met de directeur. De leerlingenraad wordt betrokken bij beslissingen op school, die de kinderen aangaan. Soms komt er een vraag vanuit de directeur, maar vak heeft de leerlingenraad zelf onderwerpen waar ze het graag over hebben.
De leerlingenraad bestaat uit: Joënna-Julia (bovenbouw geel), Iris (groep 6SM), Henna (Groep 5PF), Pim (groep 7-8T), Ferdy (BB paars), Bjorn (groep 7-8R), Liz (groep 5 WH), Jens (groep 6-7M), Rayan (groep 8RS).

Dit zegt Hena-Karim over de leerlingenraad:
In de leerlingenraad overleg je over de regels van de school en over andere dingen. Er zijn veel kinderen in de leerlingenraad. Ze komen uit groep 5 t/m 8. De kinderen in de leerlingenraad hebben een geel mapje. Daar zitten papieren in waarop staat wat we gaan doen en bespreken. Soms overleggen we buiten en dat vind ik super leuk. Maar meestal blijven we binnen. We praten ook veel over de speelplaats. 
Ik ben blij dat ik in de leerlingenraad zit omdat ik er veel leer en we dat met elkaar doen. Het is er nooit saai!

Hieronder kunt u de verslagen van de leerlingenraad downloaden.

De notulen van 06-01-2020
De notulen van 22-01-2020
De notulen van 12-02 2020